4 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Struţa Rodica

cet. Struţa Rodica, domiciliată în Soroca, str.N.Soltuz xxxx, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor testamentar  nr. 2672 din 21.10.2004,   autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco