19 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

STRATULAT VERA

DnaSTRATULAT VERA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Ciocîlteni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr. 4478din 15.08.2014, eliberat de notarul Bejenar Tatiana.