11 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

STRATAN IVAN

cet.STRATAN IVAN, domiciliat în mun.Chişinău, bd.Decebal 82/2, ap.129, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Certificatul cu privire la dreptul de priprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.5921 și Certificatului de moștenitor legal nr.5923  eliberate la 19.08.2014 de notarul Andronic-Gabura Olga.