17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

STOŢCAIA FEDORA

Cet. STOŢCAIA FEDORA, domiciliată în str. Pavlov, nr. 16, oraşul Glodeni, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie cu nr. 119 din 24.01.1980, eliberat de BNS Glodeni, Republica Moldova.