15 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Stolearenco Tatiana

Cet. Stolearenco Tatiana, domiciliată în orş. Anenii Noi, sat. Socoleni, str. Uzinelor nr. 10, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie a imobilului cu                   nr. 4031 din 26.09.2001, autentificat de notarul privat Valentina Pârcălab.