11 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Stoianov Ramiro

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Stoianov Ramiro, domiciliat pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Nicolae Moroșanu, nr. 10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:

Acord de rezoluțiune parțială a Contractului cu privire la determinarea cotelor-părți în proprietatea comună în devălmășie și de donație nr. 7063 din 16.11.2017, autentificat de notarul Belicesco Oleg.