4 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Stogu Mariana

Cet. Stogu Mariana, cetățenia Rep. Moldova, născută la 18.08.1993, domiciliată: R. Moldova, or. Rezina, str. M. Basarab nr. 25, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare- cumpărare, transmitere-primirea a locuinței  în proprietate privată nr. 1565 din 02.08.1994, autentificat la BNS or. Rezina.