14 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Știrbu Maria

Cet. Știrbu Maria, cu domiciliul în or. Ștefan Vodă str. 31 August nr. 11 bl. 1 ap. 34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, autentificat de biroul notarial de stat Ştefan Vodă cu nr. 1884 la  18.07.1995.