19 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

STÎNGACI SIMION

Cet. STÎNGACI SIMION,  cp 0971410275840 domiciliat în _sat. Step-Soci, raionul Orhei , aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale : contractele de vânzare-cumpărare  nr. nr. 7033 din  19.12.2006,  4374 din  15.06.2007,  5666 din  27.07. 2007,  6945 din  13.09.2007,  autentificate de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.