3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Șterbeț Natalia

Cet. Șterbeț Natalia, domiciliată în mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, nr. 27, bl. 1, ap. 23, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contract de donație nr. 55 din 11.02.2008 întocmit de notarul Zaporojanu Adrian.