18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Stepiuc Svetlana

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. STEPIUC SVETLANA, cetățeană a R.M, născută la data de 10.03.1979, IDNP 2002045020917, legitimată cu buletin de identitate provizoriu nr.BP 00272605, eliberat de ASP la data de 20.03.2024, domiciliată în or. Basarabeasca, str. Depoului nr.4, ap.2, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal cu nr. 1890, autentificat de notarul Diaconu Galina la data de 06.05.2003.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 16.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.47027.