24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ștefura Valentina

cet. Ștefura Valentina, domiciliată în sat.Danu, raionul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor legal nr. 9637 din 20.07.2012, eliberat de notarul Patereu Claudia, cu sediul în str. Suveranității 6, or. Glodeni, R. Moldova.