24 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ȘTEFURA VALENTINA

Cet.ȘTEFURA VALENTINA, domiciliată în Republica Moldova, r-nul Glodeni, sat.Danu, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor testamentar nr.4142 din data de 14.07.2017, eliberat de către notarul T.Jernovaia, cu sediul biroului în or.Glodeni, pe numele ȘTEFURA VALENTINA.