10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ȘTEFANCO SERGHEI

ȘTEFANCO SERGHEI, cetăţean al R. Moldova, data naşterii 28.08.1962, IDNP -0971803049081, domiciliat în R. Moldova, raionul Briceni, or. Briceni, str. Carpișin, nr. 2,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal nr. 7931 din data de 02.10.2019, eliberat de notarul Guzun Aliona din  or. Briceni,  str. Independenței 19/3,  R. Moldova