18 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Stavila Anna

Cet.Stavila Anna, domiciliată în R.Moldova, raionul Orhei, s.Jora de Jos, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul de  proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie nr.17470 din 29.11.2016, eliberat de notarul Lencuţa Iulia.