30 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Starşii Nina

cet. Starşii Nina, număr de identificare 2001076365701, domiciliată în mun.Soroca, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr.884 din 11.02.2010, eliberat  de către notarul privat Radu Iulian, ce se păstrează în arhiva notarului Radu Iulian.