21 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Starodub Valentin

cet. Starodub Valentin, domiciliat în s. Dîngeni,  r-nul Ocniţa, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal , din data de 22.07.2002, nr. 1226, întocmit de către notarul privat  V. Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21 „a”, R. Moldova.