25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

STAMATI VALENTINA

DnaSTAMATI VALENTINA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Susleni, în calitate de moștenitor legal al dlui GORGOS IURII, decedat la data de 27.12.2016, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a terenului agricol nr. 9308din 01.12.2006, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, pe numele dlui GORGOS IURII.