24 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Stamati Liudmila

Cet. Stamati Liudmila, domiciliată în mun. Bălți, str. Decebal, 114, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentului nr. 714 din 20.02.2009 întocmit de notarul privat Robu Ana, din numele domnului Cebanu Igor.