19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SRL ”Wine Trade Group”

Pierderea contractului de vînzare-cumpărare nr. 4128 din 21.05.2020 autentificat de notarul Moraru Natalia.