5 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SRL AGROIMPORTEXPORT-STRUNGARI

Cet. STRUNGARI SILVIA, cod personal 0972008484895, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contracte de vânzare – cumpărare nr. 3725 din 14.07.2011, nr. 3726 din 14.07.2011, nr. 3727 din 14.07.2011, nr. 4245 din 14.09.2011, nr. 4248 din 14.09.2011 și 4391 din 23.09.2011 autentificate de notarul public Sandu Ina pentru cumpărătorul SRL ”AGROIMPORTEXPORT- STRUNGARI”, cod fiscal 1007600041061.