24 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Sprincran Lidia

              AVIZ PRIVIND PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

Cet. Sprincran Lidia, domiciliată pe adresa: satul Hîjdieni, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar  nr.17933 din 22.12.2011 eliberat de notarul public Patereu Claudia cu sediul în str. Suveranităţii 6, or. Glodeni.