15 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

SPOIALĂ ALEXEI

Cet. SPOIALĂ ALEXEI, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. Vasile Lupu, nr. 67, ap. 16, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.2-1272 din 19.06.1996, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.