31 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Spinei Daniela

Cet. Spinei Daniela, domiciliată în R. Moldova, or. Cahul, str. Tineretului, nr. xxx, ap. xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.1-2462 din 09.12.1986, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.