3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Spătaru Maria

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Spătaru Maria, domiciliată în mun. Hîncești, str. Vasile Lupu, 4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul cu privire la dreptul asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie eliberat pe numele ambilor soți decedați nr. 1-171 din 22.02.2024, întocmit de notarul Murzac Olga.