31 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Sorici Elena

Cet.Sorici Elena, domiciliată în satul Onișcani, raionul Călărași, Republica Moldova, aduce la cunoștință pirederea acutului notarial:

Certificatul de moștenire legatară nr.3719 din 10.12.1999, eliberat de Notarul Tudor ANTONI.