19 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Şoproncu Feodora

Cet. Şoproncu Feodora,  cetăţean al Republicii Moldova, I’, domiciliat/ă în Republica Moldova, r-ul Orhei, sat. Brăviceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie 5033 autentificat la data de 01.12.2003, de către notarul Pîslari Tatiana, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului Veveriţă Cristina, cu sediul biroului în mun. Orhei