25 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Solonari Nina

Cet. Solonari Nina , 0972806489971,domiciliu Mun.Chișinău,str.Petru Zadnipru 14/2 ap.27, aduce la cunoștință pierderea originale a actelor notariale : Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie nr.1366,și Certificat de moștenitor legal, nr.1367 ambele din 10.08.2017, autentificate,eliberate de notarul Victor Bicec. Reprezentant Erhan Mihail,12.12.1969 a.n.,c.p.2006020025119 , conform procurii nr. 252 din 06.05.2020 ,autentificată de Notarul Victor Bicec,sediul.Mun.Hîncești,str.31 August 5/15.