5 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

solonari maria

Cet.solonari maria, domiciliată în s.Scoreni r-nul Străşeni, reprezentantul cet.Schimbatori angela, domiciliată în s.Scoreni r-nul Străşeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal, nr.2130 eliberat la 22.07.1999 de către notarul Goncearuc Galina.