15 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Solodki Vladislav

Cet. Solodki Vladislav, domiciliat în municipiul Bălţi, str. Vissarion Belinski, 4, ap. 63, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună nr. 12861 din 31.05.2011, a Certificatului de moştenitor legal nr. 12863 din 31.05.2011 și a Contractului de donaţie nr. 14195 din 15.06.2011, întocmite de notarul public Agachi Aliona.