15 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Soldan Serghei

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Şoldan Serghei, domiciliatăâ în or. Făleşti, str. Şt. cel Mare, nr.53, ap.4, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor testamentar cu nr. 3378 din 27.05.2006, eliberat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti .