3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SOCOLOVSCHI Alexei

Cet. SOCOLOVSCHI Alexei, domiciliat în s. Brătuşeni, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 2/1762 din 24.04.2003 autentificat de notarul Morea Galina.