10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SOCOLOV CRISTINA

Cet. SOCOLOV CRISTINA, cetăţeanca Republicii Moldova, născută la 02.12.1997, Numărul de identificare – 2005007030573, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 1- 648 din data de 15.05.2024, autentificat de notarul Guzun Aliona din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova.