24 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Societatea Comercială „Vinăria Nobilă” S.R.L.

Societatea Comercială „Vinăria Nobilă” S.R.L. (sediul: s. Sociteni r-l Ialoveni, înregistrată la 23.03.2004, IDNO – cod fiscal 1004600020027), aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contractului de vânzare-cumpărare a terenului autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 4068 la 22.04.2008.