19 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Societatea Comercială PROREC-INVEST S.R.L

Societatea Comercială PROREC-INVEST S.R.L., IDNO/cod fiscal 1006600048649 din 10.10.2006, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Callimachi Ion, 13, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare cumpărare a lotului de pământ

Nr. 11/10829 din 21.11.2006 , întocmit de notarul Elena Petcu.