15 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Sochirca Natalia

cet. Sochirca Natalia,  domiciliată în Soroca, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor nr.3884 din 16.12.2013,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco