25 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

ŞOBEA Adriana

Cet. ŞOBEA Adriana, domiciliată în s. Caracuşenii Vechi, r-nul Briceni, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 921 din 21.03.2002 autentificat de notarul Morea Galina.