22 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Snițchii Victor

Cet. Snițchii Victor, domiciliat în mun. Soroca,  str. Limba Română nr. 20 ap.64, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de schimb nr. 8049 din 11.12.2012, întocmit de notarul Radu Boldescu.