25 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

SMIRICOV RODICA

Cet.SMIRICOV RODICA, domiciliat sat. Pîrliţa, r-nul Făleşti Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificazului de moştenitor testamentar cu nr. 1069 din 26.02.2002, autentificat la biroul notarial de stat din or.Făleşti.