16 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

SLIVCA VICTOR

Cet.SLIVCA VICTOR, domiciliată sat. Răuţel, r-nul Făleşti Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  certificatului de moştenitor  testamentar cu nr.1047 din 16.03.2001, autentificat la biroul notarului Şoldan Iurie din or.Făleşti.