2 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Slivca Mihail

Cet. Slivca Mihail, domiciliată pe adresa: str. Cel Mare, 7, or. Glodeni  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal cu nr. 1939 eliberat de notarul Patereu Claudia cu dediul în or. Glodeni la data de 28.02.2017.