24 aprilie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Slavioglo Tatiana

Cet. Slavioglo Tatiana, domiciliată în mun. Comrat, str. Lenin nr. 259, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actului notarial: Contracte de vânzare-cumpărare nr. 5698, 5699, 5700 din 05.06.2015, întocmite de notar public Liudmila Ganeva.