1 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Slavioglo Dmitri

Cet. Slavioglo Dmitri, domiciliat în RM mun.. Ceadir-Lunga, s. Beşghioz, str. Lenin 71, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de donaţie nr. 5191, din 16.08.2002, întocmit de notarul Arnaut Ana .