28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

ŞITICOVA VALENTINA

Cet. ŞITICOVA  VALENTINA, domiciliată în s. Coteala, r- Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr. 5540 din 19.06.2008, eliberat de notarul Strîmbu Valentina.