15 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Șișcu Vladimir

Șișcu Vladimir, cu domiciliul în or.Vulcănești, str. Lenin nr.xx ap.xx, UTA Găgăuzia, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat privind dreptul de proprietate nr.219 din 22.01.2010, întocmit de notarul Cristeva Elena.