22 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Sîrghi Aurica

        Cet. Sîrghi Aurica, domiciliată în or. Basarabeasca, str. Verde, xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal  înregistrat cu nr. 743 din 25.02.2013 eliberat de notarul Pascari Chiril și Contractului de donație înregistrat cu nr. 2861 din 04.12.2006, autentificatde notarul Pascari Chiril.