5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Sîrghi Ala

Cet. Sîrghi Ala, aduce la cunoștință pierderea originalului actelor notariale: Certificatului de moştenitor legal nr. 5929 din 16.07.2018 și Certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra coteipărți din proprietatea comună nr. 6747 din 24.12.2015, autentificate de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.