20 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Sîrghi Ala

Cet. Sîrghi Ala, cetăţenia R. Moldova, născută la 09.08.1983, c/p. 2000028038780, domiciliată: R. Moldova, orașul Rezina, strada Basarabia nr. 2, ap. 4, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor legal nr. 6763 eliberat la 24.11.2006 de către notarul, Cornos Elena, cu sediul or. Rezina, strada 27 august nr. 44, ap. 38.