17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

SÎRBU OLEG

Aviz privind perderea originalului actului notarial

cet. SÎRBU OLEG, cetățean a R. Moldova, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vadu lui Vodă, nr.44, ap.43, aduce la cunoştinţă pierderea originalului Contractul de vânzare-cumpărare a terenului nr.5104 din 04.07.2013.