13 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

ȘIPUC IULIA

ȘIPUC IULIA, solicit acordarea asistenţei la publicarea avizului pe pagina oficială a Camerei Notariale www.cnm.md, cu privire la pierderea următoarelor acte:      Certificat de moștenitor legal    nr. 485 din  28.06.2002, eliberat de notarul Nina Batrîn.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 13.09.2022, conform ordinului de încasare nr. TR 475255730.